Home

Prvog Aprila 2003. godine, inžinjerski biro VANKEULEN konsalting je započeo samostalno poslovanje!
Iako je VANKEULEN konsalting nova firma, ona predstavlja savetovanje na polju akustike i izgradnje puteva zasnovano na višegodisnjem iskustvu.
VANKEULEN konsalting je osnovan kako bi vam pomogao u razvoju, primeni i marketingu vaših puteva koji redukuju saobraćajnu buku.
Za vas to predstavlja stručnu, sveobuhvatnu, kvalitetnu i praktičnu podršku, na kakvu ste uostalom navikli da dobijate od nas.
VANKEULEN konsalting je savetodavni biro, čiji su saveti zasnovani na izuzetnom poznavanju osnova akustike, metoda stručnog merenja, zakona i procedura, kao i marketinga puteva sa redukovanom bukom.
 
Kao što vidite: provereno ime, poznat koncept i još bolji savet!
 

Ciljevi smanjenja buke u putnom i voznom saobracaju su sada strozije formulisani nego ikada pre.

 

Za svaki cilj smanjenja buke zajedno cemo otkriti nova resenja

 

 ISO 9001 certified