Geluidschermen

tranmissiemetingen

In samenwerking met Westerveld Advies bv is een meetmethode ontwikkeld om de geluidtranmissie van een geluidscherm te meten. Deze transmissie is een maat voor de hoeveel geluid die door het scherm "lekt".

Door gebruik te maken van het verkeer als bron en een bijzondere kalibratiemethode kan een scherm gemeten worden met dezelfde betrouwbaarheid als een methode met meerdere microfoons, maar zonder de praktische beperkingen daarvan. Hierdoor kunnen we zeer snel een scherm op meerdere locaties doormeten.

De meetresultaten worden aan de hand van ijkingscurven zoals die ook in het Reken- en Meetvoorschrift staan, getoetst. ABSORPTIEMETINGEN

in situ

Het doel van de in situ methode is de akoestische absorptie van een scherm ter plaatse te bepalen op een snelle, niet-destructieve wijze. Via een bron wordt een geluidgolf op het scherm gezonden. Door de akoestische absorptie zal slechts een deel daarvan reflecteren. De absorptiewaarde wordt bepaald uit de verhouding tussen reflecterend en invallend geluid.
We hebben de beschikking over een Microflown-systeem.

Impedantiebuismethode

Het doel van de absorptiemetingen met de Buis van Kunt is de akoestische absorptie van een sample te bepalen. Deze methode is vastgelegd in ISO standaard 10534-1/2. De Buis van Kunt is een laboratoriuminstrument, waarmee de geluidabsorptie van boorkernen of op het lab vervaardigde proefstukken bepaald kan worden.