Visie

De ontwikkeling en toepassing van geluidarme wegdekken is hierop het antwoord van bedrijfsleven en overheid.

Het aspect geluid is daarom een belangrijk aspect bij infrastructurele werken. Dit is verankerd in wet- en regelgeving in Nederland.

 

Geluidarme wegdekken

Op geluidarme wegdekken produceert het verkeer minder lawaai omdat er minder trillingen worden opgewekt en/of omdat het geluid door het wegdek deels wordt weggevangen. De geluidreducerende effecten zijn per wegdektype sterk verschillend. Daarnaast hebben ook externe factoren als de verkeerssamenstelling en de gereden snelheden op een weg invloed op de geluidreducerende werking van wegdekken.

 

Duurzaamheid

Bij de keuze speelt echter niet alleen een rol hoe stil een stil wegdek is, maar ook hoe stil het blijft. Vermindering van het geluidreducerende vermogen van een wegdek wordt veroorzaakt door wijzigingen van de textuur van het oppervlak door rafeling (steenverlies) en/of door het verminderen van de porositeit door vervuiling.
De gevoeligheid van wegdektypen voor beide oorzaken van verminderde geluidreductie kan worden meegenomen in de keuze van een wegdektype.

 

Contracten

Een nieuwe ontwikkeling is een andere manier waarop in de wegenbouw opdrachtgever en -nemer met elkaar omgaan. Hierbij komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de wegenbouwers te liggen. Hierbij kan men dan denken aan Design en Construct (DC) en Design, Construct en Maintain (DCM) contracten. De nadruk ligt steeds meer op het functioneel aanbesteden.