Trillingen

Trillingen in gebouwen kunnen veroorzaakt worden door langsrijdend wegverkeer, treinen en trams of door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving. Dit kan leiden tot ernstige trillingshinder

 

Sterke trillingen kunnen zelfs schade aan gebouwen of gevoelige apparatuur veroorzaken.

 

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van trillingmetingen. Hierbij kan de meetapparatuur gedurende dagen autonoom werken of er wordt gedurende een korte tijd (bv een dag) in geval van de worst case gemeten.

 

Trillingsmetingen worden uitgevoerd en beoordeeld aan de hand van de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen. In de richtlijnen zijn tevens grenswaarden gegeven voor schade en voor hinder.

 

In geval van hinder of schade door trillingen geven wij adviezen over het beperken ervan.

Trillingen