Visie

De ontwikkeling en toepassing van geluidarme wegdekken is hierop het antwoord van bedrijfsleven en overheid.

Het aspect geluid is daarom een belangrijk aspect bij infrastructurele werken. Dit is verankerd in wet- en regelgeving in Nederland.

Meer weten over producenten?

Neem dan snel contact met ons op!

Geluidarme wegdekken

Trillingen in gebouwen kunnen veroorzaakt worden door langsrijdend wegverkeer, treinen en trams of door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving. Dit kan leiden tot ernstige trillingshinder

Sterke trillingen kunnen zelfs schade aan gebouwen of gevoelige apparatuur veroorzaken.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van trillingmetingen. Hierbij kan de meetapparatuur gedurende dagen autonoom werken of er wordt gedurende een korte tijd (bv een dag) in geval van de worst case gemeten.

Trillingsmetingen worden uitgevoerd en beoordeeld aan de hand van de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen. In de richtlijnen zijn tevens grenswaarden gegeven voor schade en voor hinder.

In geval van hinder of schade door trillingen geven wij adviezen over het beperken ervan.

Duurzaamheid

Bij de keuze speelt echter niet alleen een rol hoe stil een stil wegdek is, maar ook hoe stil het blijft. Vermindering van het geluidreducerende vermogen van een wegdek wordt veroorzaakt door wijzigingen van de textuur van het oppervlak door rafeling (steenverlies) en/of door het verminderen van de porositeit door vervuiling.
De gevoeligheid van wegdektypen voor beide oorzaken van verminderde geluidreductie kan worden meegenomen in de keuze van een wegdektype.

Contracten

Een nieuwe ontwikkeling is een andere manier waarop in de wegenbouw opdrachtgever en -nemer met elkaar omgaan. Hierbij komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de wegenbouwers te liggen. Hierbij kan men dan denken aan Design en Construct (DC) en Design, Construct en Maintain (DCM) contracten. De nadruk ligt steeds meer op het functioneel aanbesteden.