Metingen nieuwe rechtbank Breda

In de nieuwe rechtbank te Breda zijn eisen gesteld aan de geluidsabsorptie van samengestelde plafonddelen. Deze absorptie is in situ gemeten onder moeilijke omstandigheden (bouwlawaai, galm) met ons MicroFlown systeem. De metingen bleken betrouwbaar te zijn en de resultaten voldeden aan de geldende bestekeis.