Metingen

Meer weten over metingen?

Neem dan snel contact met ons op!

Er is op dit moment een aantal meetmethoden om een wegdek te karakteriseren met betrekking tot geluid. Dit kan door direct de geluidemissie te meten of indirect via de parameters die van belang zijn voor de geluidemissie.

Directe methoden zijn:

  • Statistical Pass-by (SPB)
  • Close Proximity (CPX)

Indirecte methoden zijn:

  • textuur
  • absorptie

SPB methode

Het doel van de Statistical Pass-by (SPB) methode is het nauwkeurig vastleggen van de geluidtechnische eigenschappen van een wegdek voor lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. De SPB-meetmethode is gestandaardiseerd in de internationale norm ISO 11819-1. Van een groot aantal voertuigen uit het bestaande verkeer (ca 100) wordt op een vastgelegde positie het maximale geluidniveau en de voertuigsnelheid gemeten.

 

CPX methode

De CPX-methode is ontworpen om de homogeniteit en het tijdgedrag van de akoestische eigenschappen van een wegdek te evalueren op verschillende secties van een wegdek. De CPX-methode is vastgelegd in de voorlopige ISO standaard 11819-2. Hierbij wordt met een aanhanger over het wegdek gereden waarbij tegelijkertijd de snelheid en het geluidniveau dicht bij het band/wegdek contactvlak van de standaard meetbanden wordt gemeten.

Meer weten over de SPB of CPX Methode?

Neem dan snel contact met ons op!

Textuurmetingen

Het doel van de textuurmeting met de laserprofilometer is het in kaart brengen van de micro- en macrotextuur van een wegoppervlak. De meetmethode is vastgelegd in de ISO standaard 13473-1/2/3/4 . Bij deze meettechniek projecteert een laser een lichtstraal onder een hoek op het wegdek. Een sensor vangt het gereflecteerde licht op. De verplaatsing van de lichtreflectie op de sensor is een maat voor de textuur.

We hebben de beschikking over een 3D-laser textuurmeter.

Absorptiemetingen

in situ

Het doel van de in situ methode is de akoestische absorptie van een scherm ter plaatse te bepalen op een snelle, niet-destructieve wijze. Via een bron wordt een geluidgolf op het scherm gezonden. Door de akoestische absorptie zal slechts een deel daarvan reflecteren. De absorptiewaarde wordt bepaald uit de verhouding tussen reflecterend en invallend geluid.
We hebben de beschikking over een Microflown-systeem.

Impedantiebuismethode

Het doel van de absorptiemetingen met de Buis van Kunt is de akoestische absorptie van een sample te bepalen. Deze methode is vastgelegd in ISO standaard 10534-1/2. De Buis van Kunt is een laboratoriuminstrument, waarmee de geluidabsorptie van boorkernen of op het lab vervaardigde proefstukken bepaald kan worden.