Skip to content

Voor elke geluidsdoelstelling ontdekken we

Wegverkeerslawaai

VISIE

De ontwikkeling en toepassing van geluidarme wegdekken is hierop het antwoord van bedrijfsleven en overheid.

VOEGOVERGANGEN

Om verkeersbelasting en temperatuurwisselingen op te kunnen vangen, houden constructeurs van wegen, bruggen en viaducten rekening met horizontale, verticale en langs krachten waaraan hun ontwerpen in de praktijk worden blootgesteld.

BESTEKKEN

Actieplannen gaan vaak uit van geluidreducerende wegdekken om knelpunten op te lossen.

METINGEN

Er is op dit moment een aantal meetmethoden om een wegdek te karakteriseren met betrekking tot geluid.

KOSTEN

De kosten van geluidarme wegdekken leiden nog tot (te) veel discussies.

PSYCHOFYSICA

VANKEULEN advies bv heeft aan aantal vakgebieden(akoestische perceptie, zaalakoestiek en stille wegdekken) gecombineerd.

Geïnteresseerd in cursussen of lezingen over geluid en wegdekken?

houdt u zich bezig met wegverkeerslawaai? dan zijn deze cursussen en lezingen voor u!

GELUIDSCHERMEN

TRANMISSIEMETINGEN

In samenwerking met Westerveld Advies bv is een meetmethode ontwikkeld om de geluidtranmissie van een geluidscherm te meten. Deze transmissie is een maat voor de hoeveel geluid die door het scherm "lekt".

Door gebruik te maken van het verkeer als bron en een bijzondere kalibratiemethode kan een scherm gemeten worden met dezelfde betrouwbaarheid als een methode met meerdere microfoons, maar zonder de praktische beperkingen daarvan. Hierdoor kunnen we zeer snel een scherm op meerdere locaties doormeten.

De meetresultaten worden aan de hand van ijkingscurven zoals die ook in het Reken- en Meetvoorschrift staan, getoetst. 

ABSORPTIEMETINGEN

Alfa in situ

Het doel van de in situ methode is de akoestische absorptie van een scherm ter plaatse te bepalen op een snelle, niet-destructieve wijze. Via een bron wordt een geluidgolf op het scherm gezonden. Door de akoestische absorptie zal slechts een deel daarvan reflecteren. De absorptiewaarde wordt bepaald uit de verhouding tussen reflecterend en invallend geluid.
We hebben de beschikking over een Microflown-systeem.

Impedantiebuismethode

Het doel van de absorptiemetingen met de Buis van Kunt is de akoestische absorptie van een sample te bepalen. Deze methode is vastgelegd in ISO standaard 10534-1/2. De Buis van Kunt is een laboratoriuminstrument, waarmee de geluidabsorptie van boorkernen of op het lab vervaardigde proefstukken bepaald kan worden.

Meer weten over geluidschermen?

Neem dan snel contact met ons op!

Meer weten over trillingen?

Neem dan snel contact met ons op!

TRILLINGEN

Trillingen in gebouwen kunnen veroorzaakt worden door langsrijdend wegverkeer, treinen en trams of door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving. Dit kan leiden tot ernstige trillingshinder

Sterke trillingen kunnen zelfs schade aan gebouwen of gevoelige apparatuur veroorzaken.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van trillingmetingen. Hierbij kan de meetapparatuur gedurende dagen autonoom werken of er wordt gedurende een korte tijd (bv een dag) in geval van de worst case gemeten.

Trillingsmetingen worden uitgevoerd en beoordeeld aan de hand van de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen. In de richtlijnen zijn tevens grenswaarden gegeven voor schade en voor hinder.

In geval van hinder of schade door trillingen geven wij adviezen over het beperken ervan.

INFRAGELUID

De geluiddoelstellingen voor weg- en spoorverkeer zijn strenger gesteld dan ooit. In de praktijk betekent dit steeds minder begrip voor geluidoverlast door verkeer en meer strikte navolging van wettelijke normen. Voor voldoende geluidreductie blijken traditionele oplossingen zoals geluidschermen te duur. Bronmaatregelen zijn vaak de enige realistische oplossing van het probleem. Hierbij is de belangrijkste het toepassen van stille wegdekken. Gelukkig gaat de ontwikkeling van geluidreducerende wegdekken snel en is de keuze allang niet meer beperkt tot ZOAB.

Bij toepassing van stille wegdekken zijn echter ook o.a. stroefheid, constructieve en akoestische duurzaamheid en kosten van belang. InfraGeluid speelt hierop in en biedt geluidtechnisch advies geïntegreerd met andere wegbouwkundige georiënteerde disciplines aan.

De adviseurs bij InfraGeluid hebben jarenlange ervaring op hun eigen vakgebieden en hebben in totaal meer dan 180 publicaties geschreven.

Kortom, bij InfraGeluid krijgt u een breed scala aan advies met kwaliteit, deskundigheid, efficiëntie en kostenbesparing als kenmerken.

De vier aangesloten bureaus brengen hun eigen specifieke deskundigheid, kennis en ervaring in op het gebied van wegoppervlak-eigenschappen. Hierdoor kan InfraGeluid een uitgebreid pakket van deskundigheid, ervaring en meetmethoden aanbieden. Dit pakket omvat ondermeer:

 • ontwerp (stille) wegdekken
 • SPB- en CPX-metingen
 • textuur- en absorptiemetingen
 • lawaaibeheersing en akoestiek
 • trillingen
 • zettingsvrije lichtgewicht wegconstructies
 • bouwfysica
 • geotechniek
 • wegbouwkundige advisering
 • onderwijs en cursussen
 • projectmanagement en detachering
Scroll To Top