Geluid en Wegdekken

 

 

Geluid en wegdekken

Deze lezing en cursus is bestemd voor allen die zich bezighouden met wegverkeerslawaai.

 • ontwikkelt u stille producten voor de wegenbouw?
 • of past u stille wegen toe in berekeningen?
 • of maakt u de keus voor een wegdektype?
 • of wilt u stille wegen opnemen in uw (bron-)beleid?

... dan zijn deze lezingen en cursussen voor u!

Aanmelden voor de cursus?

Neem dan snel contact met ons op!

De cursus Geluid en Wegdekken o.a. is bedoeld voor mensen die hun kennis op het gebied van wegverkeerslawaai willen uitbreiden, omdat ze werken voor ontwikkelaars in de wegenbouw (akoestisch), adviesbureaus die geluidreducerende wegen in berekeningen volgens de wet geluidhinder toepassen, wegbeheerders die de keus maken voor een bepaald wegdektype, beleidsmakers die geluidreducerende wegen opnemen in hun (bron-) beleid, brancheorganisaties die hun leden voorlichten op dit gebied.

Hier volgt een overzicht van onderwerpen:

 • Wegverkeerslawaai
 • Akoestische eigenschappen
 • Meetmethoden
 • Geluidreducerende wegdektypen
 • Toepassingen
 • Bestekken
 • Nieuwe ontwikkelingen

Overzicht cursisten

Adromi; Stichting Advisering Bestuursrechtspraak; Gemeente Alkmaar; Gemeente Almelo; Ballast Nedam; BAM Wegen; Bituned; Gemeente Breda, Bruil Infra; BVA Verkeersadviezen; Beton Son; DCMR; DHV; ECCRA; Esha; Aannemingsmaatschappij Van Gelder; gemeente Groningen; Grontmij; Milieudienst Haaglanden; gemeente 's-Herogenbosch; Gemeente Heusden; De Hoop; Janssen de Jong Infra; KWS Infra; Gemeente Leeuwarden; Betonwarenindustrie Maas en Waal; Morsinkhof Beton; Nonneman Infradvies; Provincie Noord-Brabant; Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Ooms Construction; NTP Infra; Projectburo, Reef Infra; Rijkswaterstaat, DWW; Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland; RMB; Gemeente Rotterdam; Surface Cracks; Sweco; Gemeente Tilburg; TPA Nederland; Asfaltcentrale Twente; provincie Utrecht; Gemeente Westland; Witteveen+Bos; Gemeente Zaanstad; Zichttop, Milieudienst Zuid-Holland Zuid; Gemeente Zutphen.

Overzicht inhouse cursussen

BAM

Betonwarenindustrie Maas en Waal

Boskalis

DHVHaskoning

Gemeente Enschede

Gemeente Groningen

Gemeente Hengelo

KWS Infra

Mourik

Provincie Limburg

TU Delft

Universiteit Twente

Universiteit Florianópolis (Br)

Gemeente Tilburg

Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland

Vescom