Bestekken

Het opnemen van eenduidige geluideisen in bestekken is minder eenvoudig dan het lijkt. Op internet zijn vele voorbeelden te vinden die uiteindelijk toch niet de gewenste resultaten opleveren: geluidreductie en duurzaamheid. Twee eigensschappen die zich niet zomaar laten combineren. Om deze eenduidig in het bestek te kunnen opnemen, is grondige technisch kennis van de stille producten en praktische kennis in de praktijk noodzakelijk. VANKEULEN advies is het enige bureau dat al deze kennis in huis heeft. Wij zijn dan ook als enige in staat om bestekken te maken waarin duurzaamheid op een juiste manier wordt meegenomen.

Ook kunnen kunstwerken en belijningen op een vergelijkbare manier worden meegenomen in het bestek.

Een uitgebreidere variant van bestekeisen is het opstellen van een beleidsnotitie voor de politiek. 

Onze aanpak

 

In het opzetten van bestekseisen zal met name aandacht gegeven worden aan het afdwingen van duurzamere producten teneinde een langere levensduur te verkrijgen. Geluidreducerend asfalt wordt thans regelmatig in Nederland toegepast met wisselende resultaten qua duurzaamheid. Van die ervaringen wordt in een dergelijk project gebruik gemaakt.

Het hoofddoel is het formuleren van eisen die gesteld moeten worden aan de toepassing van geluidreducerend asfalt. Deze eisen geven enerzijds voldoende garantie dat de vereiste geluidreductie gehaald wordt (ook op termijn) en anderzijds geven zij de leveranciers vrijheid om hun producten te optimaliseren met name met betrekking tot duurzaamheid.

Vaak nemen we het kostenaspect ook mee. 

Meer weten over onze aanpak?

Neem dan snel contact met ons op!

Implementaties

 • Gemeente Groningen
 • Provincie Utrecht
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Skasterlan
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Tynaarlo
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Waalwijk
 • Gemeente Heerlen
 • Milieudienst IJmond
 • Regio Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Highway Institute Servië
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Gemeente Montferland
 • Gemeente Katwijk
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Enschede
 • Milieudienst Zuid-Holland Zuid