Geluid en Wegdekken

 

 

Geluid en wegdekken

Deze lezing en cursus is bestemd voor allen die zich bezighouden met wegverkeerslawaai.

 • ontwikkelt u stille producten voor de wegenbouw?
 • of past u stille wegen toe in berekeningen?
 • of maakt u de keus voor een wegdektype?
 • of wilt u stille wegen opnemen in uw (bron-)beleid?

... dan zijn deze lezingen en cursussen voor u!

Aanmelden voor de cursus?

Neem dan snel contact met ons op!

De cursus Geluid en Wegdekken o.a. is bedoeld voor mensen die hun kennis op het gebied van wegverkeerslawaai willen uitbreiden, omdat ze werken voor ontwikkelaars in de wegenbouw (akoestisch), adviesbureaus die geluidreducerende wegen in berekeningen volgens de wet geluidhinder toepassen, wegbeheerders die de keus maken voor een bepaald wegdektype, beleidsmakers die geluidreducerende wegen opnemen in hun (bron-) beleid, brancheorganisaties die hun leden voorlichten op dit gebied.

Hier volgt een overzicht van onderwerpen:

 • Wegverkeerslawaai
 • Akoestische eigenschappen
 • Meetmethoden
 • Geluidreducerende wegdektypen
 • Toepassingen
 • Bestekken
 • Nieuwe ontwikkelingen

Overzicht Cursisten       

Adromi; Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Gemeente Alkmaar; Gemeente Almelo

AsfaltNu; Ballast Nedam

BAM Wegen; Betonhuis

Bituned; Gemeente Breda

Bruil Infra; BVA Verkeersadviezen

Beton Son; DCMR

DHV; ECCRA

Esha; Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Gemeente Groningen; Grontmij

Milieudienst Haaglanden; gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente Heusden; De Hoop

Janssen de Jong Infra; KWS Infra

Gemeente Leeuwarden;

Betonwarenindustrie Maas en Waal

Morsinkhof Beton; Nonneman Infra advies

Provincie Noord-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Provincie Noord-Holland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ooms Construction; NTP Infra

Projectburo; Possehl

Reef Infra; Rijkswaterstaat, DWW

Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

RMB; Gemeente Rotterdam

Surface Cracks; Sweco

Gemeente Tilburg; TPA Nederland

Asfaltcentrale Twente; provincie Utrecht

Gemeente Westland; Witteveen+Bos

Gemeente Zaanstad; Gemeente Zevenaar

Zichttop; Provincie Zuid-Holland

Milieudienst Zuid-Holland Zuid; Gemeente Zutphen

Overzicht in-company Cursussen en Lezingen

Ballast Nedam

BAM

Betonwarenindustrie Maas en Waal

Bituned

Boskalis

Brabantse gemeenten

CROW

Gemeente Den Helder

DHVHaskoning

Gemeente Enschede

Eurocities

Gemeente Groningen

Universiteit Florianópolis (Br)

Gemeente Haarlem

Gemeente Heerlen

Gemeente Hengelo

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Incubator+

Jansen De Jong

Jonge Ondernemers Sociëteit

KOAC

KWS Infra

Gemeente Lelystad

Provincie Limburg

Maas en Waal Beton

Milieudienst IJmond

Mourik

NVWB

Technische Universiteit Delft

Gemeente Tilburg

Universiteit Twente

Provincie Utrecht

Milieudienst IJmond

VescomProvincie Zuid-Holland