Cursussen en Lezingen

Geluid en wegdekken

Deze lezing en cursus is bestemd voor allen die zich bezighouden met wegverkeerslawaai.

 • ontwikkelt u stille producten voor de wegenbouw?
 • of past u stille wegen toe in berekeningen?
 • of maakt u de keus voor een wegdektype?
 • of wilt u stille wegen opnemen in uw (bron-)beleid?

... dan zijn deze lezingen en cursussen voor u!

Aanmelden voor de cursus?

Neem dan snel contact met ons op!

Aanmelden voor de cursus?

Neem dan snel contact met ons op!

De cursus Geluid en Wegdekken o.a. is bedoeld voor mensen die hun kennis op het gebied van wegverkeerslawaai willen uitbreiden, omdat ze werken voor ontwikkelaars in de wegenbouw (akoestisch), adviesbureaus die geluidreducerende wegen in berekeningen volgens de wet geluidhinder toepassen, wegbeheerders die de keus maken voor een bepaald wegdektype, beleidsmakers die geluidreducerende wegen opnemen in hun (bron-) beleid, brancheorganisaties die hun leden voorlichten op dit gebied.

Hier volgt een overzicht van onderwerpen:

 • Wegverkeerslawaai
 • Akoestische eigenschappen
 • Meetmethoden
 • Geluidreducerende wegdektypen
 • Toepassingen
 • Bestekken
 • Nieuwe ontwikkelingen

Overzicht cursisten

Adromi; Stichting Advisering Bestuursrechtspraak; Gemeente Alkmaar; Gemeente Almelo; Ballast Nedam; BAM Wegen; Bituned; Gemeente Breda, Bruil Infra; BVA Verkeersadviezen; Beton Son; DCMR; DHV; ECCRA; Esha; Aannemingsmaatschappij Van Gelder; Grontmij; Milieudienst Haaglanden; Gemeente Heusden; De Hoop; Janssen de Jong Infra; KWS Infra; Gemeente Leeuwarden; Betonwarenindustrie Maas en Waal; Morsinkhof Beton; Nonneman Infradvies; Provincie Noord-Brabant; Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Ooms Construction; NTP Infra; Projectburo, Reef Infra; Rijkswaterstaat, DWW; Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland; RMB; Gemeente Rotterdam; Surface Cracks; Sweco; Gemeente Tilburg; TPA Nederland; Asfaltcentrale Twente; Gemeente Westland; Witteveen+Bos; Gemeente Zaanstad; Milieudienst Zuid-Holland Zuid; Gemeente Zutphen.

Overzicht inhouse cursussen

Betonwarenindustrie Maas en Waal; Boskalis; DHVHaskoning; Gemeente Enschede; Gemeente Groningen; Gemeente Hengelo; KWS Infra; Provincie Limburg; TU Delft; Gemeente Tilburg; Provincie Utrecht; Vescom.