We verzorgen regelmatig lezingen en cursussen over geluid

Cursussen en Lezingen

We hebben standaard cursussen maar ook speciaal op maat gemaakte cursussen op basis van modules.

Basismodule Geluid

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld. Hierbij komt een aantal aspecten aan de orde:

  • Grondbeginselen van geluid
  • Geluidoverdracht
  • Effecten van geluid
  • Rekenen met geluid

Deze cursus is ook ideaal als fundament voor grotere cursussen zoals die van de PAO.

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld. U leert wat geluid fysisch is en u wordt vertrouwd gemaakt met de deciBell.

Deze module is bedoeld voor mensen die professioneel in aanraking met geluid komen en omgaan met geluiddeskundigen.

De module duurt 1 dagdeel.

PAO-cursus Milieu-Geluid

In deze post-HBO-opleiding leer je problemen op het gebied van geluid en trillingen onderbouwd te signaleren en op te lossen. 
 
De opleiding behandelt de fundamenten van de akoestiek, de fysische achtergronden, relevante wetgeving en praktische methoden om de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. Belangrijke thema’s zijn industrie- en verkeerslawaai, geluidhinder, geluidsisolatie en installatiegeluid.

De cursus gaat over een breed scala van aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen die in relatie tot mogelijke hinder door geluid en trillingen. De fysische achtergronden, de wetgeving en de praktijk komen uitgebreid aan bod.

Cursus Geluid en Wegdekken

Deze cursus wordt al bijna 20 jaar gegeven en heeft veel belangstelling vanuit adviseurs, wegbeheerders en wegenbouwers.

Hierbij komt onder andere aan de orde:

  • wat is verkeerslawaai wettelijk en technisch en hoe werken stille wegdekken?
  • hoe oudere meetdata met nieuwere vergelijken?
  • hoe nieuwe Cwegdek-gegevens toepassen bij oudere bestekken en vice versa
  • hoe om te gaan met toetsingen in bestekken van de Cwegdek
  • hoe af- en goedkeuringen statistisch en meettechnisch zuiver bekijken
  • hoe innovaties mn mbt duurzaamheid en levensduur in te passen 

 

De cursus duurt 3 dagdelen. Op maat gemaakte cursussen duren 2 aansluitende dagdelen.

Daarnaast is er een speciale variant van de cursus voor wegbeheerders i.v.m. de komst van de Omgevingswet.

Lees meer...

Meer weten over cursussen?

Neem dan snel contact met ons op!