Sinds kort voeren we berekeningen uit conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid van 2012. Vanwege onze jarenlange ervaring en beschikking over vele bronnen kunnen we deze berekeningen aanbieden met de hoogste kwaliteit, snelle levering en voor een zeer lage prijs (ruim de helft goedkoper dan standaard). We gebruiken het programma Geomilieu versie 4.50. Op…

Lees meer

Keulen, W. van, Durability of low-noise pavements, in 27th International Congress on Sound & Vibration. 2020: Prague.

Lees meer

Keulen, W. van, R. Westerveld, and H. Heijnens, Tonality of noise from trucks on a low-noise pavement, in 26th International Congress on Sound & Vibration. 2019: Montréal. Knabben, R.M., G. Trichês, E.F. Vergara, S.N.Y. Gerges, and W. van Keulen, Characterization of tire-road noise from Brazilian roads using the CPX trailer method. Applied Acoustics, 2019. 151: p.…

Lees meer

Geluid van vrachtwagens is complexer dan dat van personenauto’s. Dat wordt met name veroorzaakt door het motorgeluid wat bij personenauto’s al bij lage snelheden verwaarloosd kan worden. Bij geluid van vrachtwagens kunnen soms opvallende fenomenen voorkomen zoals tonaal geluid. VANKEULEN advies bv heeft kennis van voertuigtechniek, geavanceerde akoestisch meet- en analysetechnieken,  wegenbouwkunde en psychofysica. We…

Lees meer

In 2020 zijn we weer op congressen en bij journals uitgenodigd voor een bijdrage: in Praag zitten we in de scientific committee van de 27ste ICSV en zijn we chair van een aantal sessies. In een eigen presentatie gaan we het hebben over duurzaamheid stille wegdekken gebaseerd op 100-den objectieve metingen.

Lees meer

Wim van Keulen is door de leden van het International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) gekozen tot Director voor 4 jaar. De IIAV is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse International Congress on Sound and Vibration (ICSV) waarvan de eerstvolgende in Hiroshima, Japan plaatsvindt. De verkiezing was gebaseerd op: Your loyalty to the…

Lees meer

In de nieuwe rechtbank te Breda zijn eisen gesteld aan de geluidsabsorptie van samengestelde plafonddelen. Deze absorptie is in situ gemeten onder moeilijke omstandigheden (bouwlawaai, galm) met ons MicroFlown systeem. De metingen bleken betrouwbaar te zijn en de resultaten voldeden aan de geldende bestekeis.

Lees meer

Keulen, W. van, Schaalmodelonderzoek naar de invloed van reflecties aan geluidsschermen op het afschermend effect. 1986, TNO: Delft.

Lees meer

Keulen, W. van, Possible Mechanism for Explaining Monaural Phase Effects, in 90th AES Convention. 1991: Paris. Keulen, W. van, F.A. Bilsen, and J. Raatgever, Interaural Intensity and Time Images Revisited, in 17th DAGA. 1991: Bochum.

Lees meer

Keulen, W. van, F.A. Bilsen, and J. Raatgever, Aanwijzingen voor gescheiden verwerking van interaurale tijd- en intensiteitsverschillen. 1992, Psychon. Keulen, W. van, Omhullende detectie en verwerking van hoogfrequente signalen in de Centraal Spectrum Theorie. 1992, Auditief Systeem. Raatgever, J. and W. van Keulen, Binaural Time Processing at High Frequencies: the Central Spectrum Model Extended, in…

Lees meer