We verzorgen regelmatig lezingen en cursussen over geluid

Cursussen en Lezingen

We hebben standaard cursussen maar ook speciaal op maat gemaakte cursussen op basis van modules.

Basismodule Geluid

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld.

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld. U leert wat geluid fysisch is en u wordt vertrouwd gemaakt met de deciBell.

Deze module is bedoeld voor mensen die professioneel in aanraking met geluid komen en omgaan met geluiddeskundigen.

De module is tevens een goede voorbereiding op de PAO-cursus.

De module duurt 1 dagdeel.

PAO-cursus Milieu-Geluid

De cursus gaat over een breed scala van aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen die in relatie tot mogelijke hinder door geluid en trillingen.

De cursus gaat over een breed scala van aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen die in relatie tot mogelijke hinder door geluid en trillingen. De fysische achtergronden, de wetgeving en de praktijk komen uitgebreid aan bod.

Cursus Geluid en Wegdekken

Deze cursus wordt al maar dan 15 jaar gegeven en heeft veel belangstelling vanuit wegbeheerders en wegenbouwers.

Deze cursus wordt al 10 jaar gegeven en heeft veel balangstelling. Op diverse aspecten van geluidreducerende wegdekken wordt diep ingegaan. Met de komst van nieuwe regelgeving is de cursus onlangs opgefrist. Alle basismodules zijn in deze cursus opgenomen.

De cursus duurt 3 dagdelen. Op maat gemaakte cursussen duren 2 aansluitende dagdelen.

Lees meer...

Workshop Kosten van geluidreducerende wedekken

Als wegbeheerder is het vaak onduidelijk wat precies de meerkosten zijn van een geluidarm wegdek.

Als wegbeheerder is het vaak onduidelijk wat precies de meerkosten zijn van een geluidarm wegdek. Samen met een kostendeskundige wordt een aantal cases behandeld en doorgerekend.

Deze workshop duurt 1 dagdeel

Basismodule Geluid in Bestekken

Met de komst van nieuwe regelgeving is het niet eenvoudig om goede bestekken te schrijven waarin geluideisen eenduidig zijn opgenomen.

Met de komst van nieuwe regelgeving is het niet eenvoudig om goede bestekken te schrijven waarin geluideisen eenduidig zijn opgenomen. Zowel civiel- als geluidtechnische aspecten worden in deze module behandeld.

Vaak wordt deze cursus gecombineerd met een project naar het opstellen van bestekseisen op basis van wensen en ervaringen binnen een gemeente of provincie.

De module duurt 1 dagdeel.

Basismodule Geluidmetingen aan Wegdekken

Deze module behandelt de ins en outs van geluimetingen aan wegdekken.

Deze module behandelt de ins en outs van geluimetingen aan wegdekken. Meetmthoden worden behandeld en ook meetnauwkeurigheden en toetsingen aan bestekken komen aan de orde. Deze module is bedoeld voor zowel wegbeheerders als aannemers die in hun praktijk met geluidmetingen te maken krijgen.

De module duurt 1 dagdeel.

Meer weten over cursussen?

Neem dan snel contact met ons op!

Bij de volgende instellingen hebben we een cursus of lezing verzorgd.

 • CROW
 • NVWB
 • Brabantse gemeenten
 • Jonge Ondernemerssocieteit
 • Incubator+
 • Maas en Waal Beton
 • Bituned
 • BAM
 • KWS
 • Jansen De Jong
 • Ballast Nedam
 • Milieudienst IJmond
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Den Helder
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Hengelo
 • Provincie Limburg
 • provincie Utrecht
 • provincie Zuid-Holland
 • Eurocities
 • Universiteit Twente
 • Technische Universiteit Delft
 • Hogeschool van Arnhem Nijmegen
 • Boskalis
 • Vescom
 • KOAC
 • Haskoning DHV