We verzorgen regelmatig lezingen en cursussen over geluid

Cursussen en Lezingen

We hebben standaard cursussen maar ook speciaal op maat gemaakte cursussen op basis van modules.

Basismodule Geluid

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld.

In deze module worden de basisprincipes van geluid behandeld. U leert wat geluid fysisch is en u wordt vertrouwd gemaakt met de deciBell.

Deze module is bedoeld voor mensen die professioneel in aanraking met geluid komen en omgaan met geluiddeskundigen.

De module is tevens een goede voorbereiding op de PAO-cursus.

De module duurt 1 dagdeel.

PAO-cursus Milieu-Geluid

De cursus gaat over een breed scala van aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen die in relatie tot mogelijke hinder door geluid en trillingen.

De cursus gaat over een breed scala van aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen die in relatie tot mogelijke hinder door geluid en trillingen. De fysische achtergronden, de wetgeving en de praktijk komen uitgebreid aan bod.

Cursus Geluid en Wegdekken

Deze cursus wordt al 10 jaar gegeven en heeft veel balangstelling.

Deze cursus wordt al 10 jaar gegeven en heeft veel balangstelling. Op diverse aspecten van geluidreducerende wegdekken wordt diep ingegaan. Met de komst van nieuwe regelgeving is de cursus onlangs opgefrist. Alle basismodules zijn in deze cursus opgenomen.

De cursus duurt 3 dagdelen. Op maat gemaakte cursussen duren 2 aansluitende dagdelen.

Lees meer...

Workshop Kosten van geluidreducerende wedekken

Als wegbeheerder is het vaak onduidelijk wat precies de meerkosten zijn van een geluidarm wegdek.

Als wegbeheerder is het vaak onduidelijk wat precies de meerkosten zijn van een geluidarm wegdek. Samen met een kostendeskundige wordt een aantal cases behandeld en doorgerekend.

Deze workshop duurt 1 dagdeel

Basismodule Geluid in Bestekken

Met de komst van nieuwe regelgeving is het niet eenvoudig om goede bestekken te schrijven waarin geluideisen eenduidig zijn opgenomen.

Met de komst van nieuwe regelgeving is het niet eenvoudig om goede bestekken te schrijven waarin geluideisen eenduidig zijn opgenomen. Zowel civiel- als geluidtechnische aspecten worden in deze module behandeld.

Vaak wordt deze cursus gecombineerd met een project naar het opstellen van bestekseisen op basis van wensen en ervaringen binnen een gemeente of provincie.

De module duurt 1 dagdeel.

Basismodule Geluidmetingen aan Wegdekken

Deze module behandelt de ins en outs van geluimetingen aan wegdekken.

Deze module behandelt de ins en outs van geluimetingen aan wegdekken. Meetmthoden worden behandeld en ook meetnauwkeurigheden en toetsingen aan bestekken komen aan de orde. Deze module is bedoeld voor zowel wegbeheerders als aannemers die in hun praktijk met geluidmetingen te maken krijgen.

De module duurt 1 dagdeel.

Meer weten over cursussen?

Neem dan snel contact met ons op!

Bij de volgende instellingen hebben we een cursus of lezing verzorgd.

 • CROW
 • NVWB
 • Brabantse gemeenten
 • Jonge Ondernemerssocieteit
 • Incubator+
 • Maas en Waal Beton
 • Bituned
 • BAM
 • KWS
 • Jansen De Jong
 • Ballast Nedam
 • Milieudienst IJmond
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Den Helder
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Hengelo
 • Provincie Limburg
 • provincie Utrecht
 • Eurocities
 • Universiteit Twente
 • Technische Universiteit Delft
 • Hogeschool van Arnhem Nijmegen
 • Vescom
 • KOAC

SOFTWARE

VANKEULEN advies heeft een aantal programma's ontwikkeld op het gebied van ontwerp en beheer.

Deze programma's zijn zeer eenvoudig in gebruik en geven de eindgebruiker een krachtige tool om zelf globale berekeningen te maken die voldoende nauwkeurig zijn.

Meer weten over software?

Neem dan snel contact met ons op!

AKOESTISCH WEGBEHEER

VANKEULEN advies bv heeft in samenwerking met dirActivity-software een nieuwe applicatie ontwikkeld waarmee men eenvoudig en snel kan zien welk wegdektype waar ligt, wat de geluideisen zijn en wanneer er wat is gemeten.

De applicatie staat met een password beveiligd op een centrale server en kunnen overal en te allen tijde geraadpleegd worden met een willekeurige browser op een smartphone, tablet en laptop of PC. Dus ook informatie opvragen op locatie is hiermee eenvoudig en snel mogelijk. Meerdere personen kunnen deze gegevens wijzigen en aanvullen naar gelang de aan hun verleende licentie.

Voor de wegbeheerder is de applicatie een instrument om gedetailleerde analyses te doen over bv duurzaamheid en kosten. De applicatie is compatibel met moderne bestekken en zal daarmee bijdragen tot het toepassen van duurzamere producten, mede door de ingebouwde waarschuwingsfunctie bij monitoringen. Voor de producent helpt het bij de zoektocht naar innovaties en optimalisaties met name op het gebied van meer duurzaamheid (levensduur) en bereikt daarmee een kleinere kans op falen.

De gegevens zijn alleen aan te passen voor de eigenaar van die gegevens. Wegebeheerders kunnen daarnaast per weg toestemming geven aan de betreffende wegenbouwer om geselecteerde gegevens in te zien. Wegenbouwers kunnen nooit gegevens zien van een concurrent. De ingevoerde gegevens wordt door ons constant gecontroleerd op m.n. consistentie. In de toekomst zal de applicatie uitgebreid worden met andere relevante gegevens.

Wij kunnen voor u een eenmalige en kosteloze demonstratie geven van de applicatie bij u ter plaatse.

BARODAN

VANKEULEN advies bv heeft een softwarepakket ontwikkeld waarmee op een zeer snelle en eenvoudige manier uitgerekend kan worden hoe veel lager een geluidscherm kan zijn als functie van de Cwegdek van een stil wegdek. Ook kan hiermee de plaats van een scherm worden geoptimaliseerd.

Dit pakket BArierROaDAnalysis (BARODAN®) levert tevens een overzicht van de kosten van het scherm, wegdek en totaal op. Hiermee wordt een grote tijdbesparing en dus ook kostenbesparing bereikt. Het pakket is te gebruiken naast de gangbare rekenpakketten van DGMR en DirActivity.

Meer weten over BARODAN?

Neem dan snel contact met ons op!

AOT SIROTOL

VANKEULEN advies bv heeft een Akoestische Optimalisatie Tool (AOT) ontwikkeld waarmee de geluidreductie voor stille wegdekken berekend kan worden. Deze tool, SIROTOL® (SIlentROadTOoL), is reeds met succes toepgepast bij de ontwikkeling en optimalisatie van een groot aantal wegdektypen, zoals:

 • Bruitville
 • Dubofalt
 • Durasilent
 • Grab
 • GROAB
 • Micropave
 • MicroStone
 • Micro-Top
 • Microville
 • Modieslab
 • Redufalt
 • Rollpave
 • SileNTPave
 • Silentfalt
 • Stil Mastiek
 • StilStone
 • StilTransport
 • uitgewassen / gegrind beton
 • VIAGRIP
 • VIA-FLOOR
 • (2-laags) ZSA
 • ZSM
 • 2-laags ZOAB
 • ZOB en ZVC

De nauwkeurigheid van plus of min 1 dB(A) is significant beter dan die van bestaande statistische en fysische modellen. In de praktijk blijkt zelfs een gemiddelde nauwkeurigheid van plus of min 0,5 dB(A). Parameters zoals graderingskromme, holle ruimte, textuur en laagdikte worden meegenomen.

Dit model is toepasbaar bij microdeklagen, beton, ZOAB en stille elementen verhardingen. Door het grote aantal geluidmetingen in combinatie met absorptie- en textuurmetingen wordt het model voortdurend gecallibreerd en geoptimaliseerd. Een aantal met SIROTOL® ontwikkelde producten is zelfs al gecertificeerd.

WANDPANEEL

Meer weten over wandpanelen?

Neem dan snel contact met ons op!

VANKEULEN advies bv heeft een softwarepakket ontwikkeld waarmee op een zeer snelle en eenvoudige manier uitgerekend kan worden hoe veel lager een geluidscherm kan zijn als functie van de Cwegdek van een stil wegdek. Ook kan hiermee de plaats van een scherm worden geoptimaliseerd.

Dit pakket BArierROaDAnalysis (BARODAN®) levert tevens een overzicht van de kosten van het scherm, wegdek en totaal op. Hiermee wordt een grote tijdbesparing en dus ook kostenbesparing bereikt. Het pakket is te gebruiken naast de gangbare rekenpakketten van DGMR en DirActivity.