2004

Keulen, W. van, J.J.A. van Leeuwen, and A.Y. Kok, Wegverkeergeluid nabij kruisingen en obstakels (Een theoretische en meettechnische benadering, in Geluid en Trillingen. 2004: Nieuwegein. Keulen, W. van and H. Brouwer, Integraal concept geluidsreductie, in Ballast Nedam Symposium. 2004: Alkmaar. Stultiens, H., W. van Keulen, and T. Kneepkens, ZVC – zoektocht naar stiller. veiliger, duurzamer.…

Lees meer