2007

Keulen, W. van, Meetonnauwkeurigheden bij geluidmetingen aan stille wegdekken, in Nederland Akoestisch Genootschap. 2007: Utrecht. Keulen, W. van, Psychophysics and Silent Roads: an Interesting Combination, invited paper, in INTER-NOISE 2007 – 36th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering. 2007: Istanbul. Keulen, W. van, Stille wegdekken, regelgeving en bestekken, in KWS Symposium Stil en…

Lees meer