Geluid en Wegdekken 2022

In 2022 geven we weer de cursus Geluid en Wegdekken. Dat is alweer de 25ste keer! Wegdekken en geluid blijft een lastige materie voor wegbeheerders en wegenbouwers. Hoe schrijf je eenduidige bestekken en hoe lees je bestekken? Wat is de link met de Wet geluidhinder en welk product pas bij welke eisen? Met de komst…

Lees meer

Congressen 2022

In 2022 zijn we weer op congressen en bij journals uitgenodigd voor een bijdrage: in Singapore zitten we in de scientific committee van de 28ste International Congress on Sound and Vibrations en zijn we chair van een aantal sessies. In een eigen presentatie gaan we het hebben over duurzaamheid stille wegdekken gebaseerd op ruim 1.000…

Lees meer

2020

Keulen, W. van, Durability of low-noise pavements, in 27th International Congress on Sound & Vibration. 2020: Prague.

Lees meer

Berekeningen wegverkeerslawaai

Na de focus op de technisch-wetenschappelijke kant van wegverkeerslawaai te hebben gehad (m.n. ontwikkeling stille wegdekken en geluidschermen), voeren we daarnaast sinds een aantal jaren ook geluidberekeningen uit conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid van 2012. We zijn intussen alweer enkele 10-tallen projecten verder. De grootste daarvan is het nieuwe geluidscherm langs de…

Lees meer

Geluid van vrachtwagens

Geluid van vrachtwagens is complexer dan dat van personenauto’s. Dat wordt met name veroorzaakt door het motorgeluid wat bij personenauto’s al bij lage snelheden verwaarloosd kan worden. Bij geluid van vrachtwagens kunnen soms opvallende fenomenen voorkomen zoals tonaal geluid. VANKEULEN advies bv heeft kennis van voertuigtechniek, geavanceerde akoestisch meet- en analysetechnieken,  wegenbouwkunde en psychofysica. We…

Lees meer

2018

Keulen, W. van, J. van Keulen, J.W. Olde Kalter, and J. de Vrieze, New design for a low-noise modular concrete road, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin. Keulen, W. van and H.J. Vennix, Noise measurements on a New Generation Concrete Surface and an Optimized Exposed Aggregate in the Netherlands, in 13th International…

Lees meer

2017

Keulen, W. van, D. Winters, N. van Kuijeren, H. Janssen, R. Westerveld, and H. Heijnens, Stil asfalt met vrachtwagens: tonaal effect en hinderbeleving, in Geluid en Trillingen. 2017: Nieuwegein. Keulen, W. van, Geluidmetingen aan proefvakken met stil beton, Kennisplatform Betonwegen; Themabijeenkomt “Stiller Beton”. 11 mei 2017: Eindhoven. Li, M., W. van Keulen, H. Ceylan, and…

Lees meer

2016

Li M., W. van Keulen, H. Ceylan, D. Cao, M.F.C. van der Ven, and A.A.A. Molenaar, Pavement stiffness measurements in relation to mechanical impedance, Construction and Building Materials. 102: 455-461. Keulen, W. van, Is geluidsreductie van 10 dB(A) mogelijk? OTAR, 2016. 2: p. 43.

Lees meer

2015

Keulen, W. van, Stop met kansloze asfaltimitaties, Cobouw, 30 september 2015 Keulen, W. van, Experiencing Noise-Reducing Pavements (On the interaction of acoustics, road construction, psychology, legislation and policy). keynote lecture, in 22th International Congress on Sound and Vibration. 2015: Florence. Keulen, W. van, R. Westerveld, Reducing Traffic Noise in Serbia; guidelines low-noise pavements and noise barriers,…

Lees meer

2014

Keulen, W. van, Durability of low-noise pavements depends on more than technology alone. Coatings, 2014. Li, M., W. van Keulen, M. van de Ven, and A.A.A. Molenaar, Sound Absorption Measurement of Road Surface with Free Field Technology. Applied Acoustics, 2014. Keulen, W. van, B. Vuksanović, I. Andrić, Ð. Mitrović, K. Perić, and R. Westerveld, Reducing…

Lees meer