Geluid en Wegdekken 2022

In 2022 geven we weer de cursus Geluid en Wegdekken. Dat is alweer de 25ste keer! Wegdekken en geluid blijft een lastige materie voor wegbeheerders en wegenbouwers. Hoe schrijf je eenduidige bestekken en hoe lees je bestekken? Wat is de link met de Wet geluidhinder en welk product pas bij welke eisen?

Met de komst van de nieuwe omgevingswet verandert er veel voor de wegbeheerder. Daarom hebben we een spoedcursus ontwikkeld waarin die nieuwe wet verwerkt is. Er is een variant voor gemeenten en voor provincies.