Geluid van Elektrische Voertuigen

Vaak wordt beweert dat Elektrische Voertuigen (EVs) stiller zijn dan “gewone” voertuigen. Uit recente metingen aan verschillende voertuigen hebben we gevonden dat EV’s bij 50 km/h ruim 1 dB(A) luider zijn. Bij hogere snelheden loopt dat verschil snel op. Verder is aangetoond dat de levensduur van (m.n. stille) wegdekken sterker achteruitgaat door grotere toepassing van EV’s. Daarnaast hebben elektrische vrachtwagens minder laadvermogen waardoor er meer van die vrachtwagens nodig zullen zijn. E.e.a. houdt in dat geluidschermen significant hoger zouden moeten worden bij een hoger aandeel EV’s in het verkeer.