1986

  • Keulen, W. van, Schaalmodelonderzoek naar de invloed van reflecties aan geluidsschermen op het afschermend effect. 1986, TNO: Delft.