1986

  • Keulen, W. van, Schaalmodelonderzoek naar de invloed van reflecties aan geluidsschermen op het afschermend effect. 1986, TNO: Delft.

1986

  • Cologne, W. van, Scale model study into the influence of reflections on noise barriers on the shielding effect. 1986, TNO: Delft.