1997

  • Keulen, W. van, Absorptiemeting ZOAB mogelijk zonder boring. Wegen, 1997. 5.
  • Kneepkens, A.G. and W. van Keulen, De Provincie Limburg maakt werk van milieuvriendelijke wegen…NEDERWEERT wordt er STIL van. Wegen, 1997.
  • Keulen, W. van, Een nieuw systeem voor het meten van de absorptiecoëfficiënt van stille wegdekken. Geluid, 1997. 3.
  • Grob, Th. and W. van Keulen, Betonwegdekken als mogelijk stil alternatief, in NVWB contactdagen. 1997: Groningen.