1998

  • Blokland, G.J. van and W. van Keulen, Praktische eigenschappen van stille wegdekken, in NVWB contactdagen. 1998: Groningen.
  • Kneepkens, A.G. and W. van Keulen, Limburg maakt werk van stille wegen. Wegen, 1998. 2.
  • Keulen, W. van, J.E.A. Schouten, and J.S. van der Vloedt, Nieuwe typen betonwegdekken zijn veel stiller, in CROW Wegbouwkundige Werkdagen. 1998: Arnhem.
  • Keulen, W. van and F.J.M. van Ostaijen, Ontwikkeling van een stille betonstraatsteen, in CROW Wegbouwkundige Werkdagen 1998: Arnhem.
  • Kneepkens, A.G. and W. van Keulen, Een alternatief voor ZOAB op de N275, in CROW Wegbouwkundige Werkdagen. 1998: Arnhem.
  • Keulen, W. van, Nieuwe betonwegen zijn stil. Betonwegennieuws, 1998. 112.
  • Keulen, W. van, Ontwikkeling stille wegdekken, in Geluid en Trillingen in beweging. 1998: Ede.
  • Keulen, W. van, Stille straten, in Nederlands Wegencongres. 1998: Rotterdam.