2005

  • Keulen, W. van, Stille wegdekken: echt stil of rekenen we ons rijk?, in Geluid en Trillingen. 2005: Nieuwegein.
  • Keulen, W. van, Inventory study of basic knowledge on tyre/road noise. 2005, DWW: Delft.
  • Keulen, W. van, Kosten van stille wegdekken, in Geluid als kans; Geluidskwaliteit in de woonomgeving, L. Doorduijn, Editor. 2005: Apeldoorn. p. 46.
  • Keulen, W. van, Optimization of Noise Reducing Thin Layers, in Optimization of Noise Reducing Pavements. 2005, DRI-DWW: Kopenhagen.
  • Keulen, W. van, Statistische en fysische achtergronden bij metingen aan (stille) wegdekken, in Nederland Akoestisch Genootschap. 2005: Utrecht.
  • Keulen, W. van and J. Oerlemans, Womack laat bijna-doven horen, Rabo Vlijmen presenteert kandidaten Herman Wijffelsprijs, in De Scherper. 2005: Vlijmen.
  • Keulen, W. van, Silent Roads for Effective Noise Reduction, invited paper, in INTER-NOISE 2005 – 34th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering. 2005: Rio de Janeiro.
  • Keulen, W. van. Stille wegdekken buiten Nederland. Geluidnieuws 2005 maart 2005.