2017

  • Keulen, W. van, D. Winters, N. van Kuijeren, H. Janssen, R. Westerveld, and H. Heijnens, Stil asfalt met vrachtwagens: tonaal effect en hinderbeleving, in Geluid en Trillingen. 2017: Nieuwegein.
  • Keulen, W. van, Geluidmetingen aan proefvakken met stil beton, Kennisplatform Betonwegen; Themabijeenkomt “Stiller Beton”. 11 mei 2017: Eindhoven.
  • Li, M., W. van Keulen, H. Ceylan, and A.A.A. Molenaar, Statistical model of tyre-road noise for thin layer surfacing. Noise Control Engineering Journal, 2017. 65(1): p. 22-32.