2018

  • Keulen, W. van, J. van Keulen, J.W. Olde Kalter, and J. de Vrieze, New design for a low-noise modular concrete road, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.
  • Keulen, W. van and H.J. Vennix, Noise measurements on a New Generation Concrete Surface and an Optimized Exposed Aggregate in the Netherlands, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.

2018

  • Keulen, W. van, J. van Keulen, J.W. Olde Kalter, and J. de Vrieze, New design for a low-noise modular concrete road, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.
  • Keulen, W. van and H.J. Vennix, Noise measurements on a New Generation Concrete Surface and an Optimized Exposed Aggregate in the Netherlands, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.

2018

  • Keulen, W. van, Duurzaamheid van stille wegdekken, in Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. 2018: Hoevelaken.
  • Keulen, W. van, J. van Keulen, J.W. Olde Kalter, and J. de Vrieze, New design for a low-noise modular concrete road, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.
  • Keulen, W. van and H.J. Vennix, Noise measurements on a New Generation Concrete Surface and an Optimized Exposed Aggregate in the Netherlands, in 13th International Symposium on Concrete Roads. 2018: Berlin.
  • Keulen, W. van and H.J. Vennix, Geluidmetingen aan een Next Generation Concrete Surface en een Geoptimaliseerd Uitgewassen Beton op proefvakken in Eindhoven, in CROW Infradagen. 2018.
  • Keulen, W. van, R. Vlassak, and T. Wingens, A Paradoxical Design of a Low-Noise Pavement, in 25th International Congress on Sound and Vibration. 2018: Hiroshima.