Geluid van vrachtwagens

Geluid van vrachtwagens is complexer dan dat van personenauto’s. Dat wordt met name veroorzaakt door het motorgeluid wat bij personenauto’s al bij lage snelheden verwaarloosd kan worden. Bij geluid van vrachtwagens kunnen soms opvallende fenomenen voorkomen zoals tonaal geluid.

VANKEULEN advies bv heeft kennis van voertuigtechniek, geavanceerde akoestisch meet- en analysetechnieken,  wegenbouwkunde en psychofysica. We zijn hiermee op dit gebied toonaangevend geworden wat geleid heeft tot o.a. een speciaal wegdekontwerp, testterreinen die tot de stilste ter wereld behoren en grootschalig onderzoek naar tonaliteit. Niet alleen kunnen we de relatie leggen tussen klachten en eigenschappen van de bron, ook effectieve maatregelen kunnen we in detail doorrekenen. Ook hierbij zijn we onafhankelijk, objectief  en kritisch, en worden we niet door overheden gestuurd.