2020

Keulen, W. van, Durability of low-noise pavements, in 27th International Congress on Sound & Vibration. 2020: Prague.

Lees meer

Berekeningen wegverkeerslawaai

Na de focus op de technisch-wetenschappelijke kant van wegverkeerslawaai te hebben gehad (m.n. ontwikkeling stille wegdekken en geluidschermen), voeren we daarnaast sinds een aantal jaren ook geluidberekeningen uit conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid van 2012. We zijn intussen alweer enkele 10-tallen projecten verder. De grootste daarvan is het nieuwe geluidscherm langs de…

Lees meer

2021

Keulen, W. van, Geluid en Perceptie; Hoe zit dat nou met die dB(A)?, Geluid&Trillingen. 2021.

Lees meer

2019

Keulen, W. van, R. Westerveld, and H. Heijnens, Tonality of noise from trucks on a low-noise pavement, in 26th International Congress on Sound & Vibration. 2019: Montréal. Knabben, R.M., G. Trichês, E.F. Vergara, S.N.Y. Gerges, and W. van Keulen, Characterization of tire-road noise from Brazilian roads using the CPX trailer method. Applied Acoustics, 2019. 151: p.…

Lees meer