Berekeningen wegverkeerslawaai

Na de focus op de technisch-wetenschappelijke kant van wegverkeerslawaai te hebben gehad (m.n. ontwikkeling stille wegdekken en geluidschermen), voeren we daarnaast sinds een aantal jaren ook geluidberekeningen uit conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid van 2012.

We zijn intussen alweer enkele 10-tallen projecten verder.

De grootste daarvan is het nieuwe geluidscherm langs de A16 en N3 bij Dordrecht. Hier zijn standaard geluidberekeningen gecombineerd met geavanceerde akoestische beschouwingen om tot een optimaal resultaat te komen.
Een hele bijzondere is de N210: hier worden standaardberekeningen en -metingen gecombineerd met gevelmetingen (immissies), enquêtes en psychofysische beoordelingen waarbij aanwonenden een grote en actieve rol hebben.

Naast wegbeheerders en grote wegenbouwbedrijven weten ook RO-gerelateerde bureaus weten ons steeds vaker te vinden.

Vanwege onze jarenlange ervaring en beschikking over vele bronnen kunnen we deze geluidberekeningen aanbieden met de hoogste kwaliteit en een snelle levering en daardoor voor een gunstige prijs.