Geluid van Elektrische Voertuigen

Vaak wordt beweert dat Elektrische Voertuigen (EVs) stiller zijn dan “gewone” voertuigen. Uit recente metingen aan verschillende voertuigen hebben we gevonden dat EV’s bij 50 km/h ruim 1 dB(A) luider zijn. Bij hogere snelheden loopt dat verschil snel op. Verder is aangetoond dat de levensduur van (m.n. stille) wegdekken sterker achteruitgaat door grotere toepassing van…

Lees meer

Duurzaamheid stille wegdekken

In samenwerking met een aantal grote gemeentes met veel en langdurige ervaring met geluidreducerende wegdekken hebben we een analyse gemaakt van de levensduur van dit soort wegdekken en de parameters die die beïnvloeden. Dit was mede naar aanleiding van een grootschalig internationaal onderzoek, genaamd Questim, hierna. Uit onze analyse (inclusief een enquête) van ruim 2.000…

Lees meer

Stille straatstenen in Rotterdam

9 Juni j.l namens #DCMR aan wethouder Bonte uitleg gegeven over onze metingen aan de geluidreducerende betonstraatstenen op de Burgemeester Baumannlaan. Ook de bewoners zijn blij met de mooie resultaten die zijn behaald. Het AD en de Telegraaf waren erbij.

Lees meer

Geluid en Wegdekken 2022

In 2022 geven we weer de cursus Geluid en Wegdekken. Dat is alweer de 25ste keer! Wegdekken en geluid blijft een lastige materie voor wegbeheerders en wegenbouwers. Hoe schrijf je eenduidige bestekken en hoe lees je bestekken? Wat is de link met de Wet geluidhinder en welk product pas bij welke eisen? Met de komst…

Lees meer

Congressen 2022

In 2022 zijn we weer op congressen en bij journals uitgenodigd voor een bijdrage: in Singapore zitten we in de scientific committee van de 28ste International Congress on Sound and Vibrations en zijn we chair van een aantal sessies. In een eigen presentatie gaan we het hebben over duurzaamheid stille wegdekken gebaseerd op ruim 1.000…

Lees meer

Berekeningen wegverkeerslawaai

Na de focus op de technisch-wetenschappelijke kant van wegverkeerslawaai te hebben gehad (m.n. ontwikkeling stille wegdekken en geluidschermen), voeren we daarnaast sinds een aantal jaren ook geluidberekeningen uit conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid van 2012. We zijn intussen alweer enkele 10-tallen projecten verder. De grootste daarvan is het nieuwe geluidscherm langs de…

Lees meer

Director van het IIAV

Wim van Keulen is door de leden van het International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) gekozen tot Director voor 4 jaar. De IIAV is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse International Congress on Sound and Vibration (ICSV) waarvan de eerstvolgende in Praag plaatsvindt. De verkiezing was gebaseerd op: Your loyalty to the IIAV…

Lees meer